Norske fjellstuer og fjellhotell SA er et nettverk av privateide bedrifter i fjellområdene i Norge. Dette bedriftsnettverket består av 14 fjellstuer og fjellhotell.

Driver du en fjellstue eller et fjellhotell? Kunne du tenke deg å bli en del av Norske fjellstuer og fjellhotell SA og dele erfaringer med andre i samme situasjon?

Ta kontakt med oss på post@visitfjellet.no eller kontakt en av våre bedrifter.